ماموریت و چشم انداز

چشم انداز:

 

چشم انداز ده ساله شرکت مهندسی و تامین صنعتی کسری تبدیل شدن به یکی از شرکت های برتر ایران در ارایه راه حل های مهندسی نوآورانه جدید با استفاده از برترین تکنولوژ های روز دنیا است.

(Solution Provider Company based on engineering innovations)

 

ماموریت:

 

شرکت مهندسی و تامین صنعتی کسری بر آن است که  با تکیه برتوانمندی های مهندسان کار آزموده و مبتکر خود و استفاده از تجربیات، دانش و تکنولوژی روز دنیا، ضمن ارایه راه حل های بدیع و نوآورانه مهندسی،  جهت حل مشکلات و چالش های مزمن و حاد صنایع کشور با مناسب ترین قیمت و بهترین کیفیت به مشتریان خود، با خلق شرایط بهتر، منافع و سود آنان را  به حداکثر مقدار ممکن ارتقا دهد.

 

تمرکز شرکت مهندسی و تامین صنعتی کسری همواره بر ورود به عرصه هایی از صنعت است که سایرافراد حقیقی یا حقوقی همیشه به دلیل چالش ها وریسک های فراوان و یا نیاز به دانش فنی خاص یا جامع از آن دوری می جویند . لذا بنای کار ما همیشه بر گزیده کاری مبتنی بر نوآوری های خلاقانه می باشد.