کانکتورهای صنایع نظامی

شعار شرکت TENEO در صنعت کانکتورهای نظامی این است که محصولات ما باید حتی در سخت ترین شرایط کاری نیز قابلیت اطمینان بالایی را ارائه دهند.

انواع کانکتورها، محافظ کابل و سوئیچ های نظامی

گستره وسیع تکنولوژی در این صنایع، نیازمند استفاده از مواد، دانش، فن آوری و کیفیت خاص می باشد.

  • محصولات TENEO بخشی از بدنه فن آوری های نظامی در دنیا به شمار می آیند که پیشینه تاریخی آن باز می گردد به محصولاتی که برای استفاده در فن آوری های ارتش شوروی استفاده می شد.
  • استحکام و دوام محصولات TENEO همواره در کاربردهای نظامی و شرایط دشوار کاری مورد تایید قرار گرفته است.شرکت TENEO دارای مراکز تولید، تحقیق و توسعه و آزمایشگاه مستقل و منحصر به محصولات خود می باشد. این امکانات شرکت TENEO را قادر کرده است تا بتواند پاسخگوی نیازهای خاص مشتریان جهت ساخت نمونه اولیه در کاربردهای غیر متداول باشد.
  • محصولات TENEO قابلیت انعطاف نامحدود مطابق با کاربری های مورد نیاز مشتریان را دارند. کانکتورهای TENEO گستره بین ۱ تا ۴۷ پین را شامل می شوند که می توانند جریان حداکثر ۲۰۰ آمپر را از خود عبور دهند.

محصولات TENEO منطبق بر استانداردهای GOST / MIL می باشند.

TENEO military connectors