کانکتورهای صنایع هوا فضا

کانکتورهای TENEO به خوبی پاسخگوی استانداردها و الزامات سختگیرانه صنایع هوا فضا و نظامی هستند.

استفاده از محصولات شرکت TENEO در در شرایط سخت و پیچیده کاری صنایع هوا فضا دارای سابقه طولانی است.

  • در حال حاضر تکنولوژی و محصولات TENEO بخشی از بدنه فن آوری مدرن نظامی در سطح جهان محسوب می شوند.
  • کانکتورها، محافظ کابل و سوئیچ های نظامی محصولات TENEO در این رده می باشند.
  • استحکام و دوام محصولات TENEO همواره در کاربردهای نظامی و شرایط دشوار کاری مورد تایید قرار گرفته است.شرکت TENEO دارای مراکز تولید، تحقیق و توسعه و آزمایشگاه مستقل و منحصر به محصولات خود می باشد. این امکانات شرکت TENEO را قادر کرده است تا بتواند پاسخگوی نیازهای خاص مشتریان جهت ساخت نمونه اولیه در کاربردهای غیر متداول باشد.
  • محصولات TENEO قابلیت انعطاف نامحدود مطابق با کاربری های مورد نیاز مشتریان را دارند. کانکتورهای TENEO گستره بین ۱ تا ۴۷ پین را شامل می شوند که می توانند جریان حداکثر ۲۰۰ آمپر را از خود عبور دهند.

TENEO connectors - Aero Space