کانکتورهای صنعت حفاری

شرکت TENEO در زمینه توسعه کانکتورهای تخصصی برای کاربردهای خاص تکنولوژی حفاری، بخصوص حفاری صنایع نفت، با شرکای آمریکایی همکاری می کند. کانکتورهای تولید شده قابلیت برقراری جریان برق و داده را با اطمینان بالا چه در خشکی و چه در زیر زمین و همچنین داخل دریا و در شرایط مرطوب و با ارتعاش بالا، به خوبی دارا هستند.

فن آوری حفاری TENEO

کاربرد در حفاری چاه های نفت، در سطح و زیر زمین

  • تجربه گسترده شرکت TENEO در صنعت استخراج نفت خام (چاه های نفت، حفاری در سطح و زیر زمین)
  • محصولات TENEO می توانند در شرایط مختلف محیطی مورد استفاده قرار گیرند (جرقه، رطوبت، ارتعاش) و در این شرایط قابلیت بالایی از اطمینان را ارائه دهند.

TENEO mining connectors