کانکتورهای صنعت حمل و نقل ریلی

مهمترین عامل در رضایت مشتریان این دسته از محصولات شرکت TENEO تنوع گسترده محصولات است که می تواند پاسخگوی انواع مسائل پیش روی این صنعت باشد.

کاربردهای کلیدی کانکتورهای صنعت حمل و نقل ریلی

این دسته از کانکتورهای شرکت TENEO در خطوط ریلی درون شهری و برون شهری به کار می روند. به عنوان نمونه در اتصالات ژنراتورهای اضطراری و ابزارها و واحدهای کنترل مانند ترمزها، پنتوگراف ها، درها و غیره.

شرکت TENEO همواره در حال گسترش سبد محصولات صادراتی خود به ایالات متحده و ژاپن بوده است. این شرکت تاکنون توانسته است با همکاری شرکای خود در این کشورها محصولات سفارشی متنوعی را طراحی کرده و به تولید انبوه برساند. این محصولات در حدود ۱۰ سال است که در انواع قطارها به کار گرفته می شوند.

TENEO connectors for rail transport